Firma Godna Zaufania

DLA ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI, WSPÓLNOT I SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH

                             OBSŁUGA TECHNICZNA BUDYNKÓW


PRZEGLĄDY I KONTROLE

Zgodnie z wymogami prawa budowlanego, wszystkie nieruchomości oraz ich instalacje wymagają wykonywania okresowych przeglądów. Przeglądy mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby do tego uprawnione posiadające niezbędne kwalifikacje.

Wykonujemy przeglądy:

 • budowlane – roczne i pięcioletnie,
 • instalacji elektrycznych z pomiarami:
  • rezystancja izolacji,
  • impedancja pętli zwarcia,
  • pomiary instalacji odgromowych.
 • Uprawnienia elektryczne.Uprawnienia eksploatacji i dozoru urządzeń elektrycznych.
 • instalacji gazowych z pomiarami:
  • kontrola szczelności instalacji gazowych,
  • roczna detektorowa kontrola szczelności,
  • ciśnieniowa kontrola szczelności.
 • Uprawnienia gazowe.Uprawnienia eksploatacji i dozoru urządzeń gazowych.

Każdy przegląd potwierdzony jest protokołem z załączoną dokumentacją fotograficzną i opisem usterek wymagających poprawy. Istnieje również możliwość sporządzenia wyceny lub technologii napraw.

Zgodnie z art. 62 Prawa Budowlanego:

Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

UDRAŻNIANIE KANALIZACJI

Świadczymy usługi czyszczenia – płukania kanalizacji.

Dysponujemy urządzeniem do czyszczenia – płukania kanalizacji WUKO Herkules 1750. Parametry techniczne:

 • pompa o ciśnieniu roboczym 175 bar 50 l/min,
 • silnik benzynowy 23 KM z rozrusznikiem Briggs & Stratton,
 • 3 tłokowa ceramiczna pompa INTERPUMP.
WUKO Herkules.WUKO - samochód z aparaturą do płukania i czyszczenia kanalizacji pod ciśnieniem.

USŁUGI REMONTOWE

Oferujemy usługi remontowo-budowlane w zakresie:

 • remonty klatek schodowych,
 • prace murarskie,
 • prace tynkarskie,
 • instalacje wodno-kanalizacyjne,
 • instalacje gazowe,
 • instalacje centralnego ogrzewania,
 • drobne prace ślusarskie i szklenie.
 • instalacje elektryczne.

OBSŁUGA TECHNICZNA BUDYNKÓW

Obsługa techniczna budynków skierowana jest do zarządców nieruchomości, wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych. W ramch współpracy oferujemy:

 • konserwacje części wspólnych nieruchomości,
 • kompleksową obsługę techniczną nieruchomości,
 • świadczenie dodatkowych usług nie objętych konserwacją, obsługą techniczną na zlecenie mieszkańca.

Do każdej nieruchomości stosujemy odrębny system współpracy dopasowany do oczekiwań mieszkańców i zarządców wpólnot mieszkaniowych.

Dodatkowo wykonujemy:

 • pięcioletnie przeglądy instalacji elektrycznych,
 • okresowe przeglądy szczelności instalacji gazowej,
 • wymianę instalacji centralnego ogrzewania,
 • wymianę instalacji wodociągowej w budynkach,
 • instalacje gazowe,
 • wymianę i modernizacje instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych, usługowych i przemysłowych.

Ogólny zakres prac konserwacyjnych:

 • Udrażnianie kanalizacji.
 • Wymiana zaworów przelotowych.
 • Wymiana zaworów czerpalnych.
 • Wymiana uszczelek wodomierzy.
 • Przegląd węzła cieplnego.
 • Usuwanie zauważonych usterek.
 • Płukanie instalacji ciepłej wody.
 • Udrażnianie studzienek w garażach.
 • Wizualny przegląd instalacji.
 • Odpowietrzanie instalacji CO.
 • Wymiana zaworów grzejnikowych.
 • Drobne prace ogólnobudowlane typu: wymiana zamka, wymiana samozamykacza, regulacja drzwi, naprawy zawiasów itp.
 • Usuwanie przecieków z kanalizacji wody i CO wg potrzeb.
 • Wymiana wyłączników różnicowo-prądowych i nadmiarowych.
 • Wymiana źródeł światła.
 • Wymiana wyłączników i przełączników na klatkach schodowych.
 • Bieżące naprawy instalacji elektrycznej.
 • Okresowe przeglądy rozdzielni elektrycznych i zestawów elektrycznych.
 • Naprawa oświetlenia zewnętrznego.
 • Konserwacja oświetlenia zewnętrznego.
 • Przyjmowanie zgłoszeń od zarządu, zarządcy i mieszkańców z natychmiastowym usuwaniem usterek z uwzględnieniem możliwości technicznych.
Nowa instalacja.Wymiana instalacji elektrycznej w budynku.

USUWANIE SOPLI I ŚNIEGU

W okresie zimowym nasza firma wykonuje również usuwanie zalegającego śniegu z dachów, zwisających niebezpiecznych sopli i nawisów śnieżnych. Wykonujemy odśnieżanie dachów płaskich z obiektów wielkopowierzchniowych takich jak: budynki, hale, magazyny, obiekty przemysłowe itp.

W przypadku gdy problem nie wymaga natychmiastowej interwencji (np. stopniowo zbierający się śnieg na dachu) prosimy o telefon do naszego dyspozytora. Po uzgodnieniu szczegółów ustalamy termin wykonania zlecenia.

Usuwanie sopli.Usuwanie niebezpiecznych sopli i nawisów śnieżnych.

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE BIDBUD Bidiuk Arkadiusz – Bytom woj. śląskie.